Už 64 rokov chránime vás a váš majetok.

SNEHOVÁ KALAMITA 2019

snehová kalamita 2019Počas trvania mimoriadnej situácie v obci Klokočov v súvislosti s intenzívnym snežením vykonala jednotka DHZ Klokočov niekoľko Technických výjazdov na odstraňovanie kalamitných stavov.

 

Výjazd č.3-Technický zásah

Dňa 13.01.2019 sme boli požiadaní starostkou obce Klokočov o súčinnosť pri zhadzovaní namrznutého ľadu a snehu z miestnych prevádzok. Na miesto bola povolaná jednotka z HS Turzovka s výškovou technikou PP 27- Tatra 815 a MB VARIO 815D.Po príchode na miesto výškovej techniky sa začalo postupné odstraňovanie namrznutého ľadu a cencúľov. Po odstránení namrznutého ľadu zo strechy miestnych prevádzok jednotka DHZO pokračovala zhadzovaní snehu z obecného úradu.Po zbalení vecných prostriedkov sa jednotka vrátila na záklaňu.                                                                          

Počet zasahujúcich členov 1+3     

                                                                                                                                                       

Výjazd jednotky: 12:00 hod.                                                                                                                            

Návrat na základňu: 17:00 hod.

 

Výjazd  č.4-Technický zásah

Dňa 14.01.2019 sme boli požiadaní starostkou obce Klokočov o odstránenie nahnutých stromov v obci Klokočov časť Rieka, odstránenie snehu zo zastávok v celej obci, zhadzovanie snehu z garáži v obci Klokočov časť Vrchpredmier.

Výjazd s technikou CAS 15 IVECO Daily 1+4

 

Výjazd jednotky: 08:46hod.

Návrat jednotky: 16:05hod.

 

Výjazd č.5-Technický zásah

Dňa 15.01.2019 sme pokračovali v likvidačných prácach odstraňovania snehovej kalamity. Na jej odstránenie bol povolaný traktor bager zo ZB HaZZ V Žiline. Po príchode techniky do obce Klokočov sa začalo vyvážanie snehu v častiach obce: Základná škola Klokočov, Dom sociálnych služieb na Hlaviciach, vjazdy z bočných ciest na hlavnú cestu a autobusové zastávky.

Výjazd s technikou CAS 15 IVECO Daily 1+1

 

Výjazd jednotky: 10.00hod.

Návrat jednotky: 20:47.hod.

 

Výjazd č.6-Technický zásah

Dňa 16.01.2019 sme pokračovali v likvidačných prácach odstraňovania snehovej kalamity.Na odstránenie snehovej kalamity bol opäť

povolaný traktor bager zo ZB HaZZ V Žiline.Po príchode techniky do obce Klokočov sa začali likvidačné práce:rozširenie cestnej komunikácie smerom z Klokočova Klin do časti Vrchpredmier. Jednotka na mieste riadila cestnú premávku a asistovala jednotke  zo ZB HaZZ.

Výjazd s technikou CAS 15 IVECO Daily 1+1

 

Výjazd jednotky: 09.30hod.

Návrat jednotky: 18.30hod

 

Výjazd č.7- Technický zásah

Dňa 21.01.2019 nás starostka obce Klokočov požiadala o zhádzanie snehu v areáli základnej školy z telocvične. Výjazd s technikou CAS 32 Tatra 148 1+4. Po príchode na miesto udalosti sme zistili, že na strechu nie je žiaden prístup, museli sme použiť trojdielny nastavovací rebrík, aby sme sa dostali na strechu budovy. Postupne sme zhadzovali sneh zo strechy. Po ukončení prác sa jednotka vrátila na základňu.


Výjazd jednotky: 14:55
Návrat na základňu:17:30

 

kalamita.jpg kalamita_a.jpg kalamita_b.jpg kalamita_c.jpg kalamita_ch.jpg kalamita_d.jpg kalamita_e.jpg kalamita_f.jpg kalamita_g.jpg kalamita_h.jpg

 

 

Partneri:

obec-klokocov1 logo4