Už 64 rokov chránime vás a váš majetok.

História

Svoju rodnú obec vzorne reprezentuje a k ochrane majetku jej obyvateľov nemalou mierou prispieva aj Obecný hasičský zbor Klokočov. OHZ v Klokočove bol založený v roku 1954. Zo začiatku ho tvorili pracovníci MNV a občania. Prvým veliteľom bol Ján Mudrík /údržbár obecného úradu/ a predsedom Štefan Šimák /organista/. Hlavným cieľom bolo v prvom rade postaviť požiarnu zbrojnicu a sušiacu vežu. Celý projekt riadil Ján Mudrík.
historia15-hasici

Rozsah ich činnosti bol však oveľa širší. Okrem toho, že sa zúčastňovali množstva súťaží, hlavným poslaním hasičov bolo zdolávanie požiarov, záchrana osôb, zvierat a majetku ohrozeného požiarom, záchranné práce pri živelných pohromách a taktiež aj odborná príprava členov hasičskej jednotky.

Okrem humánneho poslania hasičského zboru sa zúčastňujú rôznych súťaží. OHZ na tieto účely vytvoril družstvo mužov, žiakov a dorasteniek, ktoré obec Klokočov reprezentuje počas celého roka.

Medzinárodné stretnutie dvoch hasičských zborov

hasicistretnutie02Hasiči z Klokočova a Dolní Lomné (ČR) sa spoločne stretávajú už 21 rokov na rôznych podujatiach (súťaže, VČS, spoločenské podujatia...)

Čítať ďalej...

 

Partneri:

obec-klokocov1 logo4