Už 64 rokov chránime vás a váš majetok.

VČS DHZ Klokočov za rok 2017

                 

 príhovor zástupkyne starostky

V sobotu 10.02.2018  sa stretli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v zasadačke OÚ v Klokočove, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2017. 

Čítať ďalej...

60. výročie založenia DHZ Klokočov

60dhz201405Dňa 04.05.2014 na sviatok sv. Floriána hasiči v Klokočove oslavovali 60 . výročie svojho založenia. Slávnostný nástup sa uskutočnil pred motelom Klokočovan, kde sa všetci v sprievode presunuli ku kostolu.

Čítať ďalej...

Hasiči navštívili ZŠ v Klokočove

hasicivzs201404Dňa 14.03.2014 hasiči Ján Horčičák, Lukáš Horčičák, Pavol Stopka a Peter Stopka, navštívili ZŠ v Klokočove, aby urobili žiakom prednášku s hasičskou tematikou. Oboznámili ich so svojim poslaním a činnosťou. Informovali žiakov, ako sa správať počas požiarov a ako im predchádzať.

Čítať ďalej...

Z rokovania VČS DHZ a OHZ Klokočov

vcshasici201402V sobotu 25.01.2014 sa stretli  v zasadačke OÚ Klokočov hasiči, aby zhodnotili svoju činnosť za rok 2013.

Čítať ďalej...

V Klokočove hasiči váľali máj

Mesiac máj, je jeden z najkrajších mesiacov roka. Všetko krásne kvitne, polia lúky, záhrady sú posiate krásnymi farbami kvetov. K tomuto mesiacu sa viaže aj jedna z najstarších tradícií – stávanie a váľanie májov.

Čítať ďalej...

Športový deň hasičov v Klokočove

sportovydendhz201305V rámci medzinárodnej spolupráce sa dňa 02.03.2013 v ZŠ Klokočov uskutočnilo stretnutie hasičov z Klokočova a Dolní Lomnej v hokejovom zápase, kde si navzájom zmerali svoje fyzické schopnosti.

Čítať ďalej...

Z rokovania Výročnej členskej schôdze DHZ a OHZ Klokočov

rokovanievcsdhz201303V sobotu 02.02.2013 sa v zasadačke OÚ Klokočov, konala VČS DHZ a OHZ Klokočov. Z poverenia výboru, rokovanie otvoril a viedol Ján Horčičák. Privítal všetkých členov a hostí z družobného SDH Dolní Lomné, vedenú starostom Jánom Gorzolkom.

Čítať ďalej...

Svätý Mikuláš navštívil mladých hasičov v hasičskej zbrojnici v Klokočove-Klin

mikulasuhasicov07Pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša už 02.12.2012 členovia výboru DHZ Klokočov, pripravili pre svojich najmenších hasičov balíčky v podobe sladkosti. Darčeky im odovzdal veliteľ DHZ – Ján Hruška a predseda DHZ  Ľubica Valčuhová.

Čítať ďalej...

Deň s hasičmi v ZŠ Klokočov

denshasicmi201204Dňa 26.06.2012 veliteľ DHZ Klokočov Ján Hruška, spolu s hasičmi Jánom Horčičákom, Štefana Valčuhom st., Pavlom Stopkom ml., Vratislavom Jakešom a Máriom Valčuhom pripravili pre deti ZŠ a MŠ ukážky hasičskej techniky, výstroja  a výzbroja.

Čítať ďalej...

Oslavy sviatku sv. Floriána

florian201218V nedeľu 06.05.2012 bola odslúžená za hasičov v kostole v Klokočove slávnostná svätá omša, pri príležitosti sviatku sv. Foriána- patróna hasičov. Pán farár Peter Jankech svojimi slovami krásne vystihol prácu a poslanie hasičov a v krátkosti pripomenul farníkom, kto bol sv. Florián. Svätej omše sa zúčastnilo 20 hasičov z Klokočova.

Čítať ďalej...

 

Partneri:

obec-klokocov1 logo4